Ajuntament de Castelldefels
Cens Electoral
Si vol saber a quin col·legi electoral ha d'anar a votar, introdueixi les següents dades:
 NIF *  (Ex: 37654424J)
 Data naixement * / /  (Ex: 23/03/1970)
En compliment del què disposa la Legislació electoral vigent i el Reial Decret núm. 129/2019, de 4 de març pel qual es convoquen Eleccions Generals al Congrés dels Diputats i al Senat 2019 per al proper diumenge 28 d’abril de 2019, s’exposen al públic les llistes del Cens Electoral, tancades a data 1 de gener de 2019 (recull els moviments del padró fins al dia 27.12.2018), per un període de 8 dies que començarà el dia 11 de març i finalitza el dia 18 de març ambdós inclosos.

Durant aquest període, les llistes estaran exposades a l'Ajuntament, Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) per poder-les consultar i presentar-hi, si s'escau, les reclamacions corresponents.

Horari OAC:
  • Dimarts a dijous de 8:00 a 14:00 h i de 16:00 a 19:30 h
  • Dilluns i divendres de 8:00 a 14:00 h.
  • Dissabtes de 10:00 a 13:00 h.