Declaració de Política de la Qualitat

D'acord amb el que estableix l'apartat 5.2 del Manual de la Qualitat de l'Ajuntament de Castelldefels, el Comitè de Direcció i Qualitat defineix, documenta i implanta la política de la qualitat de l'entitat. Aquesta política de la qualitat es basa en la següent declaració:

Política de la qualitat de l'Ajuntament de Castelldefels

El Comitè de Direcció i Qualitat de l'Ajuntament de Castelldefels, com a màxim representant del Sistema de Gestió de la Qualitat, manifesta de forma pública les línies bàsiques que configuren la seva política de la qualitat:

Missió

La missió de l'Ajuntament de Castelldefels és procurar el benestar de la ciutadania que orienta la seva actuació, prestant serveis individuals i col·lectius amb criteris de qualitat i promovent la participació ciutadana en les seves actuacions, per tal de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, aconseguir la integració de les persones que arriben al municipi, i posar bases sòlides que propiciïn un desenvolupament constant, ordenat, humà i sostenible.

Visió

L'Ajuntament de Castelldefels vol ser un govern local...

  • ... que aconsegueixi satisfer les necessitats de la ciutadania.
  • ... que presti serveis a la comunitat amb qualitat excel·lent i millorada continuadament.
  • ... que assoleixi els resultats desitjats al menor cost possible, sens perjudici de les condicions laborals del personal.
  • ... que motivi als seus treballadors perquè doni oportunitats de participació, formació i promoció.
  • ... que lideri la construcció d'una ciutat atractiva per a nous projectes de futur.

L'Ajuntament de Castelldefels vol una ciutat de la qual la ciutadania se'n senti orgullosa.

Valors

Desenvolupar la missió i assolir la visió exposades passa, a l'entendre del Comitè de Direcció i Qualitat, per impulsar i arrelar a tota l'organització, amb constància i creativitat, els següents valors o principis compartits:

  • Reafirmem la nostra vocació de servei a la ciutadania, per la qual cosa gestionem els nostres processos amb orientació a les persones, buscant la màxima transparència i oferint els mecanismes adequats de participació.
  • Creiem que el principal actiu de l'entitat es troba en els seus treballadors, i en conseqüència fomentem el desenvolupament de les capacitats tant dels professionals com dels directius, mitjançant la formació continuada, l'impuls del treball en equip, i l'establiment de criteris d'eficàcia i eficiència en la gestió.
  • Considerem que cal implicar en els objectius de l'Ajuntament als nostres proveïdors de serveis i a les altres administracions amb les que col·laborem, potenciant la perspectiva de la cooperació, el benefici mutu i el treball en xarxa.
  • Volem diferenciar-nos per la nostra capacitat d'innovar i d'adaptar-nos a les situacions canviants del nostre entorn, recolzant-nos en la millora continuada dels projectes i processos dels quals l'Ajuntament n'és responsable.

Revisat: 14/05/2007

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50